Kyani Nedir? Kyäni,Dünya'nın dört bir yanından faydalı bileşenler ve besinleri içeren Sağlık Üçgeni ile dengeli beslenmenize yardımcı olmaktadır.Web-Emlak SİSTEMİ Kullanım Koşulları

www.web-emlak.com alan adı altında bulunan internet sitesi hizmetine ait kullanım koşulları. Bu internet sitesi hizmetini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde www.web-emlak.com Hizmetini kullanmaktan vazgeçiniz. İşbu kullanım koşulları kapsamı içerisine Site'de yer alan ve yer alacak olan www.web-emlak.com tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan da dahil olup, Kullanıcı işbu Kullanıcı Koşulları'nı kabul etmekle söz konusu beyanları kabul etmiş sayılacaktır.

www.web-emlak.com Site'nde “Üye” konumunda bulunan emlakçı, mütahit, inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu gayrimenlkullere ilişkin ilanlar için “Üye”lere çeşitli şart ve koşullara tabi olarak kendi alan adı altında “Hosting”, “Emlak İlan Web Sitesi”, “E-Posta” hizmetlerini vermeyi amaçlamaktadır.

  1. Üyeliğe kabul edilen alan adı sahiplerinin, hizmetini alacağı “Emlak İlan Web Sitesine” ait arayüz,ilan veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla snırlı olmamak kaydı ile tüm elemanlar “www.web-emlak.com” sitesi sahiplerine aitir.

  2. “Üye” kendi alan adı altında almış olduğu “Emlak ilan web sitesi” hizmetinde, web sitesindeki tüm reklam ve reklam alanlarının “www.web-emlak.com”'a devrini hizmeti almaya başladığı andan itibaren kabul ettiğini beyan eder.

  3. Relam ve Reklam alanlarından oluşabilecek tüm gelirler hizmeti veren “www.web-emlak.com” sitesi sahiplerine aittir. “Üye” “Emlak İlan Web Sitesi” hizmetini alarak Reklam ve Reklam alanlarından herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın feragat etmiş olduğunu kabul ve beyan eder.

  4. “Üye” kendi alan adı altında alacağı “Emlak İlan Web Sitesi” hizmetini faklı amaçlar ile kullanması durumunda “www.web-emlak.com” Üyenin almış olduğu hizmeti, herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın kapatabilir.

  5. www.web-emlak.com” “Üye” tarafından beyan edilen kişisel bilgileri Gizlilik politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu kullanım koşulları ve Üyelik sözleşmesi ile belirtilen yükümlülüklerini ve “Emlak İlan Web Sitesi” işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirtilen istatistiki değerlendirmelere amacıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. “Üye” bilgilerinin “www.web-emlak.com” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

  6. www.web-emlak.com” “Emlak İlan Web Sitesi”nde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; “Üye” lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Üye”lerde dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

  7. www.web-emlak.com tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda “www.web-emlak.com” da ilan ederek değiştirebilir. İşbu kullanım koşullarının değişen hükümleri ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynı kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Koşulları “Üye” nin tek taraflı beyanı ile değişmez.

  8. www.web-emlak.com” site sahipleri yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usülüne uygun olarak talep gelmesi halinde “Üye”'nin kendisinde bulunan bilgilerini yetkili makamlarca paylaşacaktır.

  9. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda “www.web-emlak.com” işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edinimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “www.web-emlak.com” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temmerrüt addedilmeyecek veya durumlar için “www.web-emlak.com”'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilmeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektirik kesinitsi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “www.web-emlak.com”ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  10. İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  11. "Üye", işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda “www.web-emlak.com”in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “www.web-emlak.com”i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  12. İşbu Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Kullanım Koşulları'nın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.